FOTOGRAFI

Promovimi i romanit “1803”,
7 dhjetor 2018, Vjenë, Austri

Oslo, Norvegji, tetor 2018

Kopenhagë, Danimarkë, tetor 2018

Promovimi i romanit “1803”,
15 shtator 2018, Mödling, Austri

Në Shoqërinë Austriake për Letërsi,
9 nëntor 2018

Ekspozitë e artistëve shqiptarë në Vjenë,
7 nëntor 2018

Vera 2018

Lexime gusht-shtator 2018

Me shokë

Promovimi në Stockholm, Suedi, maj 2018

Stockholm, Suedi, maj 2018

Promovimi në Bern, Zvicër,
maj 2018

Zvicër, maj 2018